პორტალის წესები

საერთო პირობები

აგრომარკეტის გამოყენებით შეგიძლიათ მოიძიოთ ან განათავსოთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია აგრარული პროდუქტების და ტექნიკის, უძრავი ქონების, კომერციული სერვისების და სხვათა შესახებ. ასევე დაუკავშირდეთ პოტენციურ მომწოდებლებს და მყიდველებს;

ამინდის პროგნოზი წარმოგიდგენთ მიმდინარე ამინდის მდგომარეობას საქართველოს ქალაქების მიხედვით;
სურსათის უვნებლობა, მემცენარეობა, მეცხოველეობა და ვეტერინარია გაძლევთ საშუალებას გაეცნოთ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ მასალებს, საწარმოო პროცესების თემებს და სასარგებლო რეკომენდაციებს სტატიების სახით;
სიახლეებში მიიღებთ ინფორმაციას სოფლის მეურნეობის სფეროში მიმდინარე პროცესების, ტექნოლოგიური ინოვაციების, საკანონმდებლო ცვლილებების და სხვათა შესახებ;

ღონისძიებები მოგცემთ საშუალებას გაეცნოთ ქვეყანაში მიმდინარე და დაგეგმილი აგროტრენინგების, სემინარების, სამეურნო დანიშნულების გამოფენების და ფესტივალების შესახებ;

ცნობარი წარმოადგენს ეთგვარ საინფორმაციო ბაზას აგრობიზნესის ოპერატორთა და აგრარული მიმართულების საბაზრო სუბიექტების შესახებ, რათა პორტალის მომხმარებლებს მათთან დაკავშირება გაუმარტივდეთ;
ვიდეოთეკაში ატვირთულია ვიდეო მასალები საუკეთესო პრაქტიკის, სპეციალისტთა რჩევების, უცხოური გამოცდილების, ვებინარების და სხვათა შესახებ;
აგრობიზნეს ინფო გაძლევთ საშუალებას გაეცნოთ სოფლის მეურნების დარგთან დაკავშირებულ რუბრიკებს, როგორც ფერმერის სამაგიდო წიგნს ინტერნეტ სივრცეში;
აგროლექსიკონი მომხმარებელს დაეხმარება პორტალის პლატფორმაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებაში;
ჩემი მეურნეობა (ფერმერის პირადი კაბინეტი) მომხმარებლისთვის საკუთარი მეურნეობის მართვის მხარდამჭერი და ხელშემწყობი ინსტრუმენტია, რომლის დახმარებითაც მომხმარებელს (ფერმერს) შეუძლია ეფექტურად მართოს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, აწარმოოს აღრიცხვა საკუთარ მეურნეობაში, შექმნას არქივი, ისარგებლოს საკუთარ მეურნეობაზე მორგებული აგროკალენდარით, აგროკალკულატორით და ამინდის პროგნოზით, ისარგებლოს ექსპერტების ონლაინ კონსულტაციით, გამოიწეროს შეტყობინებები მხოლოდ მისთვის საინტერესო სიახლეების და ღონისძიებების შესახებ, აგრეთვე განათავსოს ინფორმაცია აგრომარკეტზე და სხვა;
ხშირად დასმული კითხვების ველში ატვირთული იქნება პასუხები სტატისტიკურად გამოვლენილი პრობლემატურ და საინტერესო საკითხებზე;
კონტაქტი ველით მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა დაუკავშირდეს პორტალის ადმინისტრატორს.
პორტალი რეგისტრირებულ მომხმარებელს სთავაზობს ორი ტიპის მომსახურებას, რომელიც თავად მომხმარებლის არჩევანზეა დამოკიდებული:
უფასო, რომელსაც აქვს პორტალის შიგთავსის დათვალიერების და აგრომარკეტით სარგებლობის შესაძლებლობა;
სტანდარტული, რომელიც დამატებით სარგებლობს პირადი კაბინეტის მომსახურებით (იხ. ზევით – პირადი კაბინეტის წესები);
სამომხმარებლო შეთანხმება
kalo.ge არ არის პასუხისმგებელი ვებ-გვერდზე ნებისმიერ განხორციელებულ გარიგებაზე და არ არის ასეთი გარიგების მონაწილე. ვებ-გვერდი ეხმარება იმ მომხმარებლებს დაკავშირებაში, რომლებსაც სურთ გაყიდონ საკუთარი პროდუქტები ან მომსახურებები და მათ ვინც ეძებს შესაფერის პროდუქტს ან მომსახურებას;
აგრომარკეტის განცხადებაში მითითებული პროდუქტის (მომსახურების) საფასური, რაოდენობა, ხარისხი, უსაფრთხოება, საერთო და სამართლებრივი პირობები არ კონტროლდება kalo.ge-ს მიერ და შესაბამისად ვებ-გვერდი არ არის პასუხისმგებელი ამაზე;
ნებისმიერი 18 წელზე მეტი ასაკის ფიზიკური პირი (ასევე იურიდიული პირი) ამატებს ინფორმაციას საკუთარი სურვილისამებრ (აგრომარკეტი, ცნობარი);
აგრომარკეტზე ინფორმაციის განთავსებისას მომხმარებელი თანახმაა ამ ინფორმაციის გამოქვეყნებასა და ნებისმიერი სხვა მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომობაზე;
მომხმარებელი იღებს პასუხისმგებლობას აგრომარკეტის განცხადებაში წარმოდგენილი ინფორმაციის შესაბამისად;
ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს სიძულვილს, დისკრიმინაციას ან ვულგარულ შინაარსს ავტომატურად წაიშლება;
იმ შემთხვევაში თუ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია ვადაგასულია, მომხმარებელია ვალდებული ნებისმიერ გარიგებამდე გადაამოწმოს ინფორმაციის სისწორე;
ვებ-გვერდზე განცხადების დამატების დროს, მომხმარებელი უნდა ეთანხმებოდეს kalo.ge-ის მიერ განსაზღვრულ ვებ-გვერდის გამოყენების წესებს;
აკრძალულია განმცხადებლის მიერ არასწორი საკონტაქტო ინფორმაციის, პროდუქტების ჩამონათვალის და ფასების მითითება;
აგრომარკეტზე განცხადების განთავსებით მომხმარებელი ადასტურებს პროდუქტის (მომსახურების) გაყიდვის ან წარმოდგენის უფლებამოსილებას;
მომხმარებელს შეუძლია განათავსოს შეუზღუდავი რაოდენობის განცხადებები, რომლებიც აგრომარკეტზე არსებული კატეგორიების შესაბამისია;
ვებ-გვერდზე განთავსებული განცხადება არ უნდა შეიცავდეს:
თაღლითობას;

  • მომსახურებისა ან მესამე პირის უფლების ბოროტად გამოყენების მცდელობას;
  • მოპარული ან ყალბი პროდუქტის (მომსახურების) შესახებ ინფორმაციას;
  • რელიგიურ, ეთნიკურ ან სხვა უმცირესობების დისკრიმინაციას;
  • პორნოგრაფიულ შინაარსს;
  • ნებისმიერ მუქარას ან სისხლის სამართლის შემცველ მოქმედებებს;
  • ინფორმაციას განცხადების ობიექტის გარდა, სხვა პროდუქტის, მომსახურებისა ან საკუთრების შესახებ;
  • მესამე პირის ღირსებასა და ბიზნეს რეპუტაციის შემლახველ ინფორმაციას;
  • სხვა მომხმარებლის შეცდომაში შემყვან ინფორმაციას;
  • ტერორისტული ან ექსტრემისტული ქმედების გამოწვევ ინფორმაციას;

ინფორმაციას გარეული ცხოველების გაყიდვის შესახებ.
მომხმარებელმა არ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება გარიგების კანონიერების შესახებ, იმ ფაქტზე დაყრდნობით, რომ პროდუქტი ან მომსახურება განთავსებულია ვებ-გვერდზე. ამისათვის, აუცილებელია მყიდველსა და გამყიდველს შორის კომუნიკაცია.
Kalo.ge-ს აქვს უფლება წაშალოს ნებისმიერი განცხადება, რომელიც არღვევს საიტის წესებს და ავტომატურად დაბლოკოს შესაბამისი მომხმარებლის ანგარიში წინასწარი შეტყობინების გარეშე. თუ დარღვევვა მოხდება 2-ჯერ, kalo.ge დაბლოკავს მომხმარებლის IP მისამართს;
Kalo.ge იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს განცხადების განთავსება ნებისმიერ დროს;
Kalo.ge არ არის პასუხისმგებელი ვებ-გვერდზე განთავსებული განცხადების დაკარგვასა ან დაზიანებაზე, ასევე არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლისთვის განსაზღვრული შეტყობინების დაკარგვაზე;
Kalo.ge არ შეუძლია უზრუნველყოს ვებ-გვერდის მუდმივი მუშაობის გარანტია;
ერთი და იგივე პირის მიერ მრავალი მომხმარებლის რეგისტრაციისთვის დიდი რაოდენობით განცხადებების დასამატებლად Kalo.ge-ს აქვს უფლება დაბლოკოს მომხმარებლის IP მისამართი;
Kalo.ge-ს აქვს უფლება შეცვალოს ხელშეკრულება (სამომხმარებლო შეთანხმება) წინასწარი შეტყობინების გარეშე;
მომხმარებლის უფლებები და პასუხისმგებლობები:
მომხმარებელს არ აქვს უფლება გაუზიაროს თავისი მომხმარებლის სახელი და პაროლი სხვა მომხმარებლებს;თუ არსებობს ეჭვი, რომ პერსონალური მონაცემები იჟონება, მომხმარებელია ვალდებული შეცვალოს ისინი დაუყოვნებლივ;
მომხმარებელს არ აქვს უფლება დაამატოს განცხადებები საიტის სამომხმარებლო პირობების დარღვევით, რომელსაც ის ადრე ეთანხმებოდა;
მომხმარებელს ეკრძალება იმ პროდუქტის წარმოდგენა განცხადებაში, რომელიც განსხვავდება განცხადების რეალური საგნისგან, ან ლინკის სხვა ვებ-გვერდზე განთავსება;
მომხმარებელი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობა და წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმება;
იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელს აქვს პრეტენზია სხვა მომხმარებლის მიმართ, მან უნდა წარუდგინოს პრეტენზია პირადაპირ მომხმარებელს Kalo.ge-გან დამოუკიდებლად. ის ათავისუფლებს Kalo.ge-ს (ასევე ნებისმიერ მის დაქირავებულს) ყველა ტიპის მოთხოვნისგან, მათ შორის: ვებ-გვერდის დახმარებით გაფორმებულ გარიგებასთან დაკავშირებული ზარალის და სხვა დანახარჯების ანაზღაურებისგან;
მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს ვებ-გვერდი რაიმე გარანტიის გარეშე;
მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციაზე თავად მომხმარებელი იღებს ყველა პასუხისმგებლობას. ვებ-გვერდი გადასცემს ამ ინფორმაციას სხვა მომხმარებლებს;
რეგისტრაციის წესები:
მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს რეალური ინფორმაცია – საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, ელ-ფოსტა, პირადი ნომერი (ID), ადგილმდებარეობა და დაბადების თარიღი;
რეგისტრაციის დროს აკრძალულია სხვა პირის მონაცემების მითითება;
მომხმარებლის სახელი უნდა იყოს მისი აქტიური ელ-ფოსტის სახელი, პაროლი შეიძლება შეიცავდეს ასოებს (A-Z), რიცხვებს (0-9) და სიმბოლოებს;
აკრძალულია მომხმარებლის სახელში შეურაცხმყოფელი ფრაზის ან სიტყვის გამოყენება.
სპეციფიკური პირობები:
იმ მომხმარებლებისათვის, რომლებიც სს „კრედო ბანკის“ (ს/ნ: 205232238) სესხის განაცხადით მოითხოვენ წინამდებარე პორტალზე „სტანდარტულ“ რეგისტრაციას და გააფორმებენ საკრედიტო ხელშეკრულებას ამავე განაცხადით მოთხოვნილი პირობების შესაბამისად, აღნიშნული სესხის ვადით ისარგებლებენ შეღავათიანი ტარიფით.
კერძოდ, პორტალით სარგებლობის ტარიფი ასეთი მომხმარებლებისათვის შეადგენს თვეში 0.38 ლარს.