იარამილა NPK 16-27-7

  • YaraMila™ 16-27-7 სასოფლო-სამეუ­რ­ნეო კულ­ტუ­რების­თ­ვის განკუთვნილი კომპ­ლე­ქ­­სური, გრანულირებული NPK სასუქია. სასუქი გამოირჩევა ფოსფორის მაღა­ლი შემ­ცველობით. ასევე შეი­ცავს აზოტს, როგორც მყისიერად ხელ­მი­საწვდომ ნიტრატულ ასევე ნელა ათვისებადი ამონიუმის ფორმით.
  • YaraMila™  16-27-7 კვებავს კულ­ტურას მთელი სე­ზო­ნის განმავლობაში.
Availability:

in stock

94,17 

ორას ლარს ზემოთ
უფასო მიტანა

7362 in stock

  • YaraMila™ 16-27-7 სასოფლო-სამეუ­რ­ნეო კულ­ტუ­რების­თ­ვის განკუთვნილი კომპ­ლე­ქ­­სური, გრანულირებული NPK სასუქია. სასუქი გამოირჩევა ფოსფორის მაღა­ლი შემ­ცველობით. ასევე შეი­ცავს აზოტს, როგორც მყისიერად ხელ­მი­საწვდომ ნიტრატულ ასევე ნელა ათვისებადი ამონიუმის ფორმით.
  • YaraMila™  16-27-7 კვებავს კულ­ტურას მთელი სე­ზო­ნის განმავლობაში.
  • YaraMila™ 16-27-7 მდი­დარია ფოსფორით და ამიტომ მისი გამოყენება განსაკუთ­რებით მიზან­შე­­წონილია შემოდგომაზე ან გაზაფხულზე საბაზისო სასუ­ქის სახით.
  • მწარმოებელი ქვეყანა-ფინეთი