ხშირად დასმული კითხვები

როგორ დავრეგისტრირდე kalo.ge-ს პორტალზე?

ღილაკზე „რეგისტრაცია“ დაჭერით იხსნება უფასო და სტანდარტული (ფასიანი) პაკეტის ასარჩევი გვერდი. ყოველი პაკეტის გრაფაში ჩამოთვლილია შესაბამისი ფუნქციონალი, რომლითაც ისარგებლებს მომხმარებელი. სასურველი პაკეტის არჩევა/დადასტურების შემდეგ იწყება რეგისტრაციის პროცესი.

რეგისტრაციის ფორმაში ფიფქით (*) აღნიშული ველების შევსება სავალდებულოა.

მომხმარებლის სახელი და გვარი შესაძლოა წარმოდგენილი იყოს ნებისმიერ ენაზე; აგრეთვე ციფრების და სიმბოლოების სახითაც.

მობილურის ნომრის მითითების შემდეგ და „SMS კოდი“ ღილაკზე დაჭერით მომხმარებელი მიიღებს აქტივაციის კოდს, რომლის შესაბამის ველში შეტანითაც დასტურდება ნომრის სისწორე.
მომხარებლის პაროლი შესაძლებელია შეიცავდეს ნებისმიერ სიმბოლოს; პაროლი სასურველია შედგებოდეს 8 ან მეტი სიმბოლოსგან.

რეგისტრაციის შემდეგ მომხმარებელს შეუძლია მითითებული მობილურის ნომრით, ელ. ფოსტით ან პირადი ნომრით და პაროლით შევიდეს სისტემაში.

როგორ შევიდე სისტემაში?

ღილაკზე „ავტორიზაცია“ დაჭერის შემდეგ იხსნება ფორმა, სადაც მომხმარებელმა უნდა შეიტანოს რეგისტრაციისას მითითებული მობილურის ნომერი (ან პირადი ნომერი, ან ელ. ფსოტა) და პაროლი. ღილაკზე „ავტორიზაცია“ დაჭერით მოხდება ავტორიზაცია. ამის შემდეგ, მარცხენა ქვედა კუთხეში გამოჩნდება მომხმარებლის სახელი, რაც ნიშნავს რომ მომხმარებელი სისტემაშია.

როგორ დავბრუნდე მთავარ გვერდზე?

მარცხენა ზედა კუთხეში კალოს ლოგოზე დაჭერით დაბრუნდებით მთავარ გვერდზე.

როგორ ხდება განცხადების განთავსება აგრო ბაზარში?

მთავარი გვერდიდან ფანჯარაში – აგრობაზარი, შედის ავტორიზებული მომხმარებელი. აგრობაზარში შესვლის შემდგომ მარჯვენა ზედა კუთხეში მოცემულია ღილაკი „განცხადების დამატება“. განცხადების დამატებისთვის საჭიროა ღილაკით შესვლის შემდგომ, ყველა ველის სწორად შევსება. აქვე მითითებულია ველი სახელწოდებით „ვადა“, რომელიც გულისხმობს განცხადების განთავსების ვადას ანუ რომელ თარიღამდე უნდა მომხმარებელს, რომ მისი განცხადება იყოს განთავსებული.
აგრო ბაზარში განცხადების განთავსება შესაძლებელია ნებისმიერ ენაზე.

რა არის „ცნობარი“?

საცნობარო ბაზა ქვეყნის მასშტაბით, რომელშიც მოცემულია დასახელება და საკონტაქტო მონაცემები იმ ორგანიზაციების, რომლებიც წარმოადგენენ აგრო სამრეწველო სისტემის სუბიექტებს, როგორიცაა: სასაკლაო მეურნეობები, ლაბორატორიები, სამაცივრე საწყობები, ფერმერთა სახლები, აგრო მაღაზიები და სხვა.
ასევე შესაძლებელია მოცემული ორგანიზაციების რეგიონების მიხედვით ფილტრაცია.

როგორ უნდა დაუკავშირდეს მომხმარებელი კალოს?

საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია პორტალის მარჯვენა ქვედა კუთხეში სახელწოდებით „კონტაქტი“. აქვე შესაძლებელია შეტყობინების გაგზავნა კალოს ოფისში, როგორც აგრო საკონსულტაციო, ისე ადმინისტრაციულ საკითხებზე.

როგორ შევიძინო ფასიანი პაკეტი?

რეგისტრირებულ უფასო მომხმარებელს კურსორის იუზერთან (ქვედა მარცხენა კუთხეში) მიტანის შემდგომ გამოუჩნდება ფანჯარა, რომელშიც მოცემული იქნება ველი „პაკეტის განახლება“. საიდანაც შეძლებს მომხმარებელი ფასიანი პაკეტის შეძენას საიტიდან pay.ge ან გადახდის ტერმინალების გამოყენებით.

რას ნიშნავს ჩემი მეურნეობა?
იუზერთან (ფასიანი პაკეტის მომხმარებლის სახელთან) კურსორის მიტანით წარმოდგენილ ფანჯარაში ჩანს ველი „ჩემი მეურნეობა“, რომელიც წარმოადგენს მომხმარებლის შიდა სამუშაო პლატფორმას და რომლითაც მომხმარებელს შეუძლია მართოს საკუთარი მეურნეობა. მასზე დაკლიკებით მომხმარებელი შედის საკუთარი მეურნეობის ბაზაში.
ჩემი ნაკვეთი – ეს არის ნაკვეთი, რომელსაც მომხმარებელი უთითებს მისამართის და/ან საკადასტრო კოდის მიხედვით და შესაძლებელია მისი შენახვა.
ჩემი კალენდარი – აქ მომხმარებელს შეუძლია შეარჩიოს კულტურები და ასევე შეინახოს, რის მიხედვითაც კალენდრულად ექნება ინფორმაცია რა დროს რა უნდა გააკეთოს არჩეული კულტურების მიხედვით. მაგალითად როდის უნდა ნიადაგს განაყოფიერება, როდის უნდა შეწამვლა, სხვლა და ასე შემდეგ.
აგრო კალკულატორი – აგრო კალკულატორი არის ფერმერის გზამკვლევი იმის შესახებ, თუ კონკრეტულ სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთზე – რა სამეურნეო ოპერაცია უნდა შესრულდეს, როდის, რა რესუსრებია საჭირო და როგორ აისახება იგი ფინანსურად. აგრო კალკულატორი ეხმარება ფერმერს, რომ სწორი ტექნოლოგიების გამოყენებით დაითვალოს წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულება და შესაბამისად მიიღოს მოგება.
კალკულატორის დასაწყისში მოცემულია 1 კგ პროდუქტის გასაყიდი ფასი, რომლის კორექტირება შეუძლია მომხმარებელს საკუთარი შეხედულებისამებრ. ასევე შესაძლებელია ჩამოთვლილი რესურსების ფასების შეცვლა.
კალკულატორში მოცემულია მოსავლიანობის სამი დასაშვები ვერსია – მინიმალური, საშუალო და მაქსიმალური. მომხმარებლის მიერ პროდუქტის გასაყიდი ფასის და წარმოების დანახარჯების ფასების კორექტირების შემდეგ კალკულატორის ბოლო ნაწილში მიღებული იქნება შესაბამისი სავარაუდო მოგება, მათ შორის მინიმალური, საშუალო და მაქსიმალური.
კონკრეტული პროდუქტის წარმოების კალკულაცია მომხმარებელს შეუძლია შეინახოს/სხვა ახალი ვერსიაც შექმნას, ისიც შეინახოს/დააკორექტოროს/სეზონზე შეადაროს და საბოლოო რეალური გაანგარიშება დაარქივოს წლების მანძილზე. რაც მას საშუალებას მისცემს საკუთარი მეურნეობის სწორი ფინანსური აღრიცხვის და ანალიზის წარმოებისთვის.
ჩემი შეკვეთები – აღნიშნულ სექციაში მომხმარებელს გამოუჩნდება ყველა ის შეკვეთა რაც განახორციელა აგრო მაღაზიაში. ყველა შეკვეთის ისტორია ინახება და მომხმარებელს ნებისმიერ დროს შეუძლია ნახოს რა დროს, რა რაოდენობით და რა ფასად შეუკვეთა ესა თუ ის პროდუქცია, რომელიც იყიდება სექციაში აგრო მაღაზია.
ჩემი განცხადებები – აქ თავს იყრის მომხმარებლის მიერ განთავსებული განცხადებები. ანუ ყველა ის განცხადება რაც აგრო ბაზარში დაიდება მომხმარებლის მიერ ასევე გამოუჩნდება „ჩემი მეურნეობაში“, „ჩემი განცხადებებში“.
კონსულტაცია – მომხმარებელს გამოუჩნდება ყველა ონლაინ კონსულტაციის სრული არქივი. ანუ რა კითხვითაც მიმართა მომხმარებელმა კალოს აგრო კონსულტანტს და მიიღო შესაბამისი პასუხი ამ სრული მიმოწერის არქივი ექნება „კოსულტაცია“-ში. აქვე შეუძლია მომხმარებელს ახალი კითხვით მიმართოს აგროექსპერტს კონსულტაციისთვის.