უახლესი

სიახლეები

აგრომეტრი და აგროტექნოლოგიები საქართველოში

მსოფლიოში მიმდინარე ტექნოლოგიურმა განვითარებამ მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია სოფლის მეურნეობაზე. თანამედროვე ფერმერს შეუძლია ნიადაგის ნაყოფიერება ისე ეფექტურად წარმართოს, რომ რთული კლიმატური ცვლილებების ფონზეც კი, სტაბილური მოსავლიანობა შეინარჩუნოს და