აგრომეტრი

აგრომეტრი უახლესი ტექნოლოგიაა, რომელიც მაღალი სიზუსტით გაზომავს თქვენს მიწის ნაკვეთზე ნიადაგის ყველა საჭირო მონაცემს. იღებული მონაცემებით შეგიძლიათ  ახორციელოთ მუდმივი მონიტორინგი ნაკვეთებზე  და აკონტროლოთ ნიადაგის ნაყოფიერება და გაზარდოთ მოსავლის პროდუქტიულობა. სკანირების შემდეგ მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით შეძლებთ განსაზღვროთ, რა ტიპის სასუქი სჭირდება მიწას წარმოების გასაზრდელად:

 • მიგცემთ საშუალებას თავი აარიდოთ ნიადაგზე სასუქის სიჭარბეს ან დეფიციტს;
 •  შეამცირებთ ზედმეტ ხარჯებს;
 •  სწორად დაგეგმავთ, თუ რა ტიპის დამუშავება სჭირდება ნიადაგს;
 •  სრულად აითვისებთ მიწის პოტენციალს;
 •  გაზრდით მოსავლიანობას და პროდუქტის ხარისხს;

აგრო მრჩეველი

აგრო მრჩეველი  მოიცავს, ონლაინ  ან/და სატელოფონო კონსულტაციას აგრონომთან, რომლის  მეშვეობით შეგიძლია:

 • დაუსვა აგრონომს კითხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე
 • გადაუღო ან/და ატვირთო მცენარის სურათი და ვიდეო
 • მიიღო რეკომენდაციები მავნე ორგანიზმებთან ბრძოლის ღონისძიებებზე
 • შეარჩიო შესაფერისი პრეპარატები მცენარის მოვლისათვის.

აგრო მრჩეველი ვიზიტით

აგრო მრჩეველი ვიზიტით მოიცავს, კალოს აგრონომის კონსულტაციას თქვენ მეურნეობაში ვიზიტით და ონლაინ კონსულტაციას ნებისმიერ დროს. მომსახურების შეძენისას მიიღებ:

 • აგრონომის კონსულტაციას ადგილზე (ვიზიტის რაოდენობას თავად აირჩევ)
 • ნაკვეთში წარმოებული ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურის დათვალიერებას
 • მიმდინარე წლის წამლობის სქემის დაგეგმვას
 • სეზონის განმავლობაში წამლობის სქემის კონტროლს და საჭიროებისამებრ მის ცვლილებას.

 

ვეტ მრჩეველი

ვეტ მრჩეველი მოიცავს, ონლაინ ან/და სატელოფონო კონსულტაციას ვეტერინართან, რომლის მეშვეობით შეგიძლია:

 • დაუსვა ვეტერინარს კითხვა მეცხოველეობის დარგის გარშემო
 •  გადაუღო ან/და ატვირთო ცხოველის სურათი და ვიდეო
 •  მიიღო რეკომენდაციები ცხოველის კვების რაციონთან და მოვლასთან
  დაკავშირებით
 •  შეარჩიო შესაფერისი პრეპარატები ცხოველის დაავადებებისგან დასაცავად.