პროფესიონალი აგრონომები და ვეტერინარები თქვენი ბიზნესის სამსახურში

Kalo გთავაზობთ საკონსულტაციო მომსახურების პაკეტებს რომლის ფარგლებშიც 1 წლის განმავლობაში კვალიფიციური აგრონომები და ვეტერინარები დაგეხმარებიან თქვენი მეურნეობის განვითარებაში.

აგრო მრჩეველი

დისტანციური კონსულტაცია ტელეფონით და ელექტრონული მიმოწერით

50,00 -დან შეძენა

აგრო მრჩეველი მოიცავს, აგროპორტალ kalo.ge-ის მეშვეობით, ონლაინ კონსულტაციას აგრონომთან, რომლის მეშვეობით შეგიძლია:

 • დაუსვა აგრონომს კითხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე.
 • გადაუღო ან/და ატვირთო მცენარის სურათი და ვიდეო.
 • შეარჩიო შესაფერისი პრეპარატები მცენარის მოვლისათვის.
 • მიიღო რეკომენდაციები მავნე ორგანიზმებთან ბრძოლის ღონისძიებებზე.

მომსახურების ხანგრძლივობა: 1 კალენდარული წელი (1 კალენდარული წლის განმავლობაში ისარგებლებ აღნიშული მომსახურებით, საჭიროებისამებრ).

მომსახურების ჯერადობა: არ არის შეზღუდული.

პაკეტში შედის:

• აგრონომთან სატელეფონო კონსულტაცია ან/და სოციალური პლატფორმებით კომუნიკაცია. მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს, საჭიროების შემთხვევაში, ნებისმიერ დროს დაუკავშირდეს აგრონომს და გაიაროს კონსულტაცია.

• kalo.ge-ზე საკონსულტაციო შეკითხვების გამოგზავნა - შეუზღუდავი რაოდენობით.

• ზარის განხორციელება აგრონომთან, კალოს გუნდთან - შეუზღუდავი რაოდენობით.

სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00-დან 18:00 საათამდე.(ოფიციალური დასვენების დღეების გარდა)

50,00  შეძენა
აგრო მრჩეველი ვიზიტით

კონსულტაცია კალო-ს აგრონომის ვიზიტით თქვენივე მეურნეობაში

300,00 -დან შეძენა

აგრო მრჩეველი ვიზიტით მოიცავს ყველა იმ მომსახურებას რაც შედის “აგრო მრჩეველი”-ს პაკეტში და დამატებით გთავაზობთ დაგეგმარებისა და აგრონომის თქვენივე მეურნეობაში ვიზიტის მომსახურებებს. პაკეტის შეძენისას მიიღებ::

 • აგრონომის კონსულტაციას ადგილზე, ხოლო ვიზიტის ჯერადობას, თავად აირჩევ.
 • ნაკვეთში წარმოებული ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურის დათვალიერებას.
 • სეზონის განმავლობაში წამლობის სქემის კონტროლს და საჭიროებისამებრ მის ცვლილებას.
 • მიმდინარე წლის წამლობის სქემის დაგეგმვას.

მომსახურების ხანგრძლივობა: 1 კალენდარული წელი (1 კალენდარული წლის განმავლობაში ისარგებლებ აღნიშული მომსახურებით, საჭიროებისამებრ).

მომსახურების ვადები: აგრონომის ვიზიტი განხორციელდება კლიენტსა და კალოს შორის წინასწარ შეთანხმებულ დროს, აგროსეზონის საჭიროებიდან გამომდინარე. kalo.ge შეკითხვას გამოგზავნის შემთხვევაში კალოს გუნდი უპასუხებს ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში.

მომსახურების ჯერადობა: ვიზიტის რაოდენობას ირჩევს თავად მომხმარებელი. პაკეტში შედის აგრონომის ერთი ვიზიტი, ხოლო მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს აირჩიოს დამატებით 9 ვიზიტი. ყოველი დამატებითი ვიზიტის შემთხვევაში, ღირებულებას ემატება 150 ლარი. Kalo.ge-ზე საკონსულტაციო შეკითხვების გამოგზავნა - შეუზღუდავი. ზარის განხორციელება აგრონომთან, კალოს გუნდთან - შეუზღუდავი.

გამოყენების პირობები: მომსახურების მისაღებად ან შესაძენად მომხმარებელი უნდა იყოს kalo.ge-ს რეგისტრირებული მომხმარებელი და ფლობდეს აგრო მრჩეველი ვიზიტით ფასიან პაკეტს. მომხმარებელს უკავშირდება კალოს გუნდი და ხდება შეთანხმება ვიზიტის დროსა და დეტალებზე. ამავდროულად, ხდება სეზონის შესაბამისი აგროღონისძიებების დაგეგმვა.

300,00  შეძენა
ვეტ მრჩეველი

დისტანციური კონსულტაცია ტელეფონით და ელექტრონული მიმოწერით

50,00 -დან შეძენა

ვეტ მრჩეველი მოიცავს, აგროპორტალ kalo.ge-ის მეშვეობით, ონლაინ კონსულტაციას ვეტერინართან, რომლის მეშვეობით შეგიძლია:

 • დაუსვა ვეტერინარს კითხვა მეცხოველეობის დარგის გარშემო.
 • შეარჩიო შესაფერისი პრეპარატები ცხოველის დაავადებებისგან დასაცავად.
 • გადაუღო ან/და ატვირთო ცხოველის სურათი და ვიდეო.
 • მიიღო რეკომენდაციები ცხოველის კვების რაციონთან და მოვლასთან დაკავშირებით.

მომსახურების ხანგრძლივობა: 1 კალენდარული წელი (1 კალენდარული წლის განმავლობაში ისარგებლებ აღნიშული მომსახურებით, საჭიროებისამებრ).

მომსახურების ჯერადობა: არ არის შეზღუდული.

პაკეტში შედის:

• ვეტერინართან სატელეფონო კონსულტაცია ან/და სოციალური პლატფორმებით კომუნიკაცია. მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს, საჭიროების შემთხვევაში, ნებისმიერ დროს დაუკავშირდეს ვეტერინარს და გაიაროს კონსულტაცია.

• kalo.ge-ზე საკონსულტაციო შეკითხვების გამოგზავნა - შეუზღუდავი რაოდენობით.

• ზარის განხორციელება ვეტერინართან, კალოს გუნდთან - შეუზღუდავი რაოდენობით.

სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00-დან 18:00 საათამდე.(ოფიციალური დასვენების დღეების გარდა)

50,00  შეძენა