იარამილა კომპლექსი 12-11-18 1 კგ

  • მწარმოებელი ქვეყანა-ნორვეგია
  • YaraMilaTM COMPLEX 12-11-18 მაღალი ხარისხის, გრა­­­ნუ­ლირებული NPK სასუქია,  ქლორის მიმართ მგრძნო­ბიარე კულტურებისთვის. თითოეული გრანულა შეიცავს მცენა­რის­თვის აუ­ცი­­ლებელ მი­კრო და მაკ­როელემენტებს სწორი თანაფარდობით და მცენა­რე­თა­თვის ხელმისაწვ­დომი ფორმით.
ხელმისაწვდომობა:

მარაგშია

8,25 

ორას ლარს ზემოთ
უფასო მიტანა

მარაგშია 153

გრანულირებული მინერალური სასუქი – იარამილა კომპლექსი 12-11-18

 

YaraMilaTM COMPLEX 12-11-18 მაღალი ხარისხის, გრა­­­ნუ­ლირებული NPK სასუქია,  ქლორის მიმართ მგრძნო­ბიარე კულტურებისთვის. თითოეული გრანულა შეიცავს მცენა­რის­თვის აუ­ცი­­ლებელ მი­კრო და მაკ­როელემენტებს სწორი თანაფარდობით და მცენა­რე­თა­თვის ხელმისაწვ­დომი ფორმით.

 

YaraMilaTM COMPLEX 12-11-18 -ში შემა­ვალი ფოსფორი, წყა­ლში სრუ­ლად ხსნადია. სასუქში აზოტის შემცველობა ნი­ტ­­რატული და ამონიუმის ფორმით დაბა­ლა­­ნ­­სებულია.

 

YaraMilaTM COMPLEX 12-11-18 -ის გრანულე­ბი გან­­სა­­კუ­თ­რე­ბით მდგრადია და სხვა სასუქებ­თან შედა­რე­­ბით შენახვის ან ნიადაგში შეტა­ნის დროს,  ნა­კ­ლებად ექვემდება­რე­ბა დეგრა­და­ციას და მტვერის წარმოქმნას.
გარდა მდგრადობისა, ყველა გრანულა თანაბარი ზომისაა, რაც ხელს უწყობს ნიადაგში მათ ზუსტ და აკურატულ შეტანას. ეს ამცირებს სასუქის დანაკარგებს და ზრდის მოსავლიანობას.

 

YaraMilaTM COMPLEX 12-11-18 განკუთვნილია ქლორის მიმართ მგრძნობიარე ყველა კულ­ტუ­რისთვის, მათ შორის ბოსტნეული და ხეხილოვანი კულტურებისთვის, ასევე კარტო­ფილის და ყვავილებისათვის.

 

პროდუქტის უპირატესობები და თვისებები

  • ერთ გრანულაში შეიცავს აზოტს, ფოსფორს, კალიუმს და მიკროელემენ­ტებს.
  • დაბალანსებულად შეიცავს აზოტს ნი­ტ­­რატული და ამონიუმის ფორმით, რის გამოც პროდუ­ქ­ტი მნიშვნელოვნად ეფექტურია შარდოვანაზე დაფუძნებულ სასუქებთან შედარებით.
  • Yara-ს მიერ ნიტროფოსფატის წარმოების უნიკალური პროცესი, პროდუქტებს ანიჭებს პოლი­ფოსფატების და ორთოფოსფატების ეფექტური კომბინაციის საშუალებას. ეს ფორმები უფრო ხელმისაწვდომია კულტურების მიერ ათვისებისთვის, ნიადაგის სახეობების ფართო დია­პა­ზონში.
  • სასუქი წარმოებულია SOP -ის (კალიუმის სულფატი) ბაზაზე. კალიუმის ეს უქლორო წყარო, Yara-ს პრო­დუქ­ტს ანი­ჭებს მაღალ ხარისხს, სტანდარტულ სასუქებთან შედარებით, რომლებიც წარმოებულია მონოკალიუმფოსფატების ფუძეზე.
  • საკვები ნივთიერებების სწრაფი გამოთავისუფლება და ათვისება.
  • მარტივად გამოსაყენებელი.
  • არ წარმოქმნის მტვერს.

 

ნივთიერება პროცენტული შემადგენლობა (%)
N (აზოტი) N (აზოტი სულ) 12
NH4 – ამონიუმის ფორმა 7
NO3 – ნიტრატული ფორმა 5
P2O5 – ფოსფორის პენტოქსიდი 11
K2O – კალიუმის ოქსიდი 18
Mg – მაგნიუმი 1.6
MgO – მაგნიუმის ოქსიდი 2.7
S – გოგირდი 8
SO3 – გოგირდის ტრიოქსიდი 20
B – ბორი 0.015
Fe – რკინა 0.2
Mn – მანგანუმი 0.02
Zn – თუთია 0.02